مقالات

پروژه‌های  شرکت مهندسی صاعقه صنعت

پروژه‌های شرکت مهندسی صاعقه صنعت

1395/04/10

لیست برخی از مراکزی که شرکت مهندسی صاعقه صنعت در سالهای اخیر در زمینه سیستم های امنیتی وهوشمند سازی مدارس با آنان همکاری داشته است.

104
0
بیشتر بدانید